Allén vid Växjösjön

Inbjudan - Konferens 13-14 november 2018

Berätta för livet!
Om narrativ medicin och personcentrerad vård

Vad spelar människans berättelser för roll för vård och hälsa? Vad kan humaniora, medicin, vårdvetenskap och samhällsvetenskap lära av varandra? Hur kan medicinsk humaniora bidra till en ökad helhetssyn i vården och förbättra mötet med patienten och dess närstående?

Konferensen riktar sig till vårdpersonal, forskare, studenter och övriga med intresse för ämnet. Det blir två dagar med seminarier, workshops och presentation av pågående forksning inom medicinsk humaniora. 

KEYNOTE-FÖRELÄSARE:

  • Deepthiman Gowda, Associate Professor of Medicine, Columbia University, New York 
  • Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Södertörns högskola, Stockholm
  • Motzi Eklöf, fil dr och docent i hälsa och samhälle, verksam inom Medical Humanities som vård- och medicinhistoriker

INLEDNINGSTALARE

  • Peter Aronsson, professor i historia och rektor för Linnéuniversitetet

Konferensen anordnas av Region Kronoberg och Linnéuniversitetet genom samarbete inom Hälsa, humaniora och medicin. Samverkan har sin grund i ämnesområdet medicinsk humaniora, som bland annat handlar om ett helhetsperspektiv på vård och hälsa, medicinsk etik, kunskapssyn, socialmedicinska frågor, sjukdomsbegrepp, existentiella frågor, berättande och tolkande och professionell hållbarhet.

Mer information och anmälan