SciChallenge

SciChallenge-projektet presenterades vid Svenska djurparksföreningens FOU-konferens

Lektor Sabri Pllana vid institutionen för datavetenskap och medieteknik inbjöds till Svenska djurparksföreningens forsknings- och utbildningskonferens under rubriken Samverkan med universitetet.

När Svenska djurparksföreningen arrangerade en forsknings- och utbildningskonferens på Parken Zoo i Eskilstuna 31 januari-2 februari var Sabri Pllana, lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, inbjuden. Under en eftermiddag var temat Samverkan med universitet. Där tog man inte bara upp uppenbara samverkansområden som etologi, djurvälfärd och zoofysiologi, utan även forskning och samverkan inom pedagogik, kommunikation, IT med mera.

Sabri Pllana presenterade projektet SciChallenge, som han varit svensk projektledare för. Projektet syftade till att med hjälp av digital teknik och sociala medier engagera fler ungdomar i Europa inom olika naturvetenskapliga ämnen. Presentationens mål var att skapa inspiration till att genomföra något liknande inom Svenska djurparksföreningen.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Ett av de projekt som finansierats av Horisont 2020 är SciChallenge, som syftade till att få ungdomar intresserade av utbildning, forskning och yrken inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. SciChallenge använde sig av en tävling för att få ungdomar att själva producera digitalt vetenskapligt utbildningsmaterial som sedan kan användas av andra. Tävlingen lockade fler än 700 deltagare från 28 länder, vilka tillsammans skapade över 400 projekt.