SciChallenge

SciChallenge-projektet presenterades vid Vinnova-träff

Lektor Sabri Pllana vid institutionen för datavetenskap och medieteknik deltog i Vinnovas träff om utlysningar inom Horizon 2020.

agenda på bildskärm

Den 24 oktober arrangerade Vinnova ett informationsmöte om utlysningar inför 2019–2020 inom Science with and for Society (Swafs) och Inkluderande samhällen i Horizon 2020. Mötet fokuserade på gemensamma perspektiv, genus, medborgarforskning och etik.

Företrädare för två projekt som tidigare beviljats medel var inbjudna till mötet. Sabri Pllana, lektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, presenterade projektet SciChallenge, som han varit svensk projektledare för. Projektet syftade till att med hjälp av digital teknik och sociala medier engagera fler ungdomar i Europa inom olika naturvetenskapliga ämnen.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en budget på nära 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. Ett av de projekt som finansierats av Horisont 2020 är SciChallenge, som syftade till att få ungdomar intresserade av utbildning, forskning och yrken inom områdena naturvetenskap, teknik och matematik. SciChallenge använde sig av en tävling för att få ungdomar att själva producera digitalt vetenskapligt utbildningsmaterial som sedan kan användas av andra. Tävlingen lockade fler än 700 deltagare från 28 länder, vilka tillsammans skapade över 400 projekt.