Deltagarna på mötet

Sjöfarten samlades i Kalmar för att förebygga trakasserier

Den 17 januari samlades fjorton organisationer på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att diskutera fortsatta åtgärder för att förebygga trakasserier inom sjöfarten.

Frida Wigur, som startade metoo-uppropet #lättaankar inom sjöfartsbranschen, presenterade en mycket stark film baserad på de många berättelser upproret samlat in.

– "Jag får väl tåla lite", det är vad många kvinnor i sjöfartsbranschen tänker. Men det ska inte vara så. Vi måste kunna ändra på det som är dåligt. Och det här är dåligt, förklarade Frida Wigur.

Berättelserna i filmen från #lättaankar gjorde starkt intryck på deltagarna och gjorde tydligt att det finns mycket att arbeta med i branschen.

– Det här är oerhört viktigt. Det här är på riktigt. Vi har möjlighet att göra skillnad, förklarade Rikard Engström, VD för Föreningen Svensk Sjöfart.

Flera av organisationerna som deltog på mötet utvecklade för tre år sedan en strategi- och likabehandlingsplan inom svensk sjöfart för att stärka och synliggöra det arbete som pågår mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Ett resultat av den planen var utvecklandet av en datorstödd utbildning, på svenska och engelska, som handlar om likabehandling och trakasserier. 2017 var utbildningen klar och hittills har 2300 personer gått den.

– Planen satte fokus på likabehandlingsfrågorna i branschen, säger Ted Bågfeldt, prefekt vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. En annan effekt av den är att vi samlades här idag. Nu är vi alla här och diskuterar hur vi kan förbättra arbetsmiljön i sjöfarten. Det är positivt.

Ted Bågfeldt betonar att hela sjöfartsbranschen behöver jobba med de här frågorna.

– Men det är extra viktigt för våra studenter som ska ha en trygg arbetsmiljö under hela sin utbildning, även när de gör praktik. Det är också våra studenter kommer att vara de befäl som formar morgondagens sjöfart och dess arbetsmiljö.

På mötet deltog Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, SARF, Chalmers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, SUI, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Skärgårdsredarna, Wista, Klart Skepp och initiativtagarna till uppropet #lättaankar.

En länk till filmen från #lättaankar finns här: https://www.youtube.com/watch?v=qMHk0-Efasc&feature=youtu.be