Wanås

Skiljer sig kulturentreprenörer från andra entreprenörer?

Allt fler konsthallar och konstmuseer växer fram utanför storstäderna. Vad beror det på och vad driver de personer som ligger bakom dessa? Det är frågor som Lars Lindkvist och David Calås intresserar sig för i sin nya bok ”Avtryck – Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater” som utkommer 10 oktober på Volante förlag.

– Vi ser bland annat att platsen och arkitekturen spelar en stor roll, berättar Lars Lindkvist. Vi har intervjuat initiativtagarna till arton nya konsthallar och museer, såsom Galleri Tornedalen i norr, över Vandalorum i Värnamo, Ljungbergmuseet i Ljungby, VIDA på Öland, till Wanås Konst i söder. Gemensamt för entreprenörerna är att de likt äldre tiders mecenater tillför privat kapital i konst- och kulturverksamhet. Det handlar också om självförverkligande och en livsstil, en stark önskan om att göra avtryck och att ge tillbaka till samhället.

Enligt Lars Lindkvist och David Calås är andra kännetecken: entreprenörskap i par, ett starkt personanknutet engagemang, att det finns en tät och nära kontakt med konstnärerna och balansgång mellan konst och kommers. I sin forskning har de har också jämfört privata satsningar med de offentliga och ser de båda som komplement till varandra. Ett delaktigt näringsliv och icke-offentliga satsningar inom konsten ska ses som en berikande faktor – inte en ersättning. De offentliga satsningarna behövs också.

Men vad är det då som skiljer kulturentreprenören från andra entreprenörer?

– Kulturentreprenörskap handlar inte främst om att profitera på konsten, utan om skapandet av kulturella värden, förklarar David Calås. Däremot är en av många utmaningar för kulturentreprenörer att skapa ekonomiska former för verksamheten, annars kan de inte försäkra sig om dess bärkraft och långsiktighet.

– En utmaning för blivande kulturentreprenörer är att vinna legitimitet för sina satsningar och skapa en förståelse för de estetiska, ekonomiska och samhälleliga värdena. Här är det viktigt att entreprenören visar på möjligheterna för kommunmedborgarna, att verksamheten är närande och inte tärande, säger Lars Lindkvist. Ett kontinuerligt, kommunalt engagemang är viktigt.

Målgrupp

Boken ”Avtryck” vänder sig bland annat till högskolestudenter inom konst, humaniora, företagsekonomi, kulturgeografi och samhällsplanering, beslutsfattare inom offentlig och ideell sektor, blivande kulturentreprenörer, verksamma inom kulturella och kreativa näringar samt besökare till kulturhallar och konstmuseer.

SVT dokumentär i november

Med start den 18 november visas dokumentärserien ”Konsten att fånga en dröm” på SVT om kulturentreprenören Gunhild Stensmyr och hennes arbete med att skapa en konsthall i Vitsaniemi i Tornedalen. David Calås följer hennes arbete i sitt avhandlingsarbete, och David intervjuas därför i denna dokumentserie.

Kontakt

Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap, mobil 072-594 97 12, mejl lars.lindkvist@lnu.se

David Calås, doktorand i företagsekonomi, telefon 0480-49 71 22, mejl david.calas@lnu.se

Carina Sörgårn, forskningskommunikatör, telefon 0470-70 85 52, e-post carina.sorgarn@lnu.se

Bokomslag "Avtryck"
Boken ”Avtryck – Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater” kommer den 10 oktober på Volante förlag.

Bildtext till bilden överst på sidan

Bild från Wanås Konst/Stiftelsen Wanås Utställningar som drivs av kulturentreprenörerna Marika och CG Wachtmeister.