barn som planterar en planta

Årets mottagare av Skog- och trästudenternas stipendium för utlandsstudier 2018 utsedd

Stipendiet går till Johan Ekstrand som läser programmet Skog och träteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet och nu studerar vid Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland. Det delas ut vid avslutningshögtiden för fakulteten för teknik fredagen den 1 juni.

Institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet delar varje år ut ett stipendium ur Skog- och trästudenternas stipendiefond till en eller flera studenter inom detta ämne. Stipendiet är avsett för den som vill åka som utbytesstudent till ett universitet utomlands.

Årets stipendium har tilldelats Johan Ekstrand från Glimåkra i nordöstra Skåne, som läser tredje och sista året på programmet Skog och träteknik, högskoleingenjör. Johan studerar under mars-juli vid Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland, där han gör sitt examensarbete om mikrofibriller. Utöver det läser han kurser, bland annat om skogsbruket i Tyskland och språkkurser i tyska.

Johan Ekstrand

– Jag blev glad att få stipendiet! Det ger mig möjlighet till studieresor i Tyskland, till bland annat slott och skogar. Det finns mycket spännande att lära sig mer om, säger Johan Ekstrand.

– Den största skillnaden mellan Växjö och Göttingen är nog storleken på universitetet. Här är det uppdelat på flera olika campus och cykel är ett måste. Men även hur allt fungerar här; tyska seder och den berömda tyska byråkratin. Det viktigaste och roligaste för mig är den starka gemenskap som finns här, både hos de internationella studenterna och på fakulteten.

– Jag tar examen i slutet av sommaren, så mina planer just nu är att hitta ett givande jobb där jag kan få användning av mina kunskaper och gärna lära mig något nytt. Men även lokalpolitik och ett eget litet sågverk finns i min agenda.

Stipendiet är på 10 000 kronor och kommer att delas ut under avslutningshögtiden för fakulteten för teknik, som äger rum klockan 10.00–11.30 fredagen den 1 juni i hus M på Linnéuniversitetet i Växjö.

Mer information

För mer information, kontakta Åsa Blom, prefekt vid institutionen för skog och träteknik.