Jimmy Johansson med priset

Skog och trä får pris för främjande av skogsnäringen

Institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet får Mellanskogs utmärkelse Träkronan.

Mellanskog är en skogsägarförening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Varje år delar föreningen ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen. Priset har formen av ett konstverk av Jörg Jeschke.

I år tilldelades utmärkelsen institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet. Det delades ut vid Mellanskogs stämma i Uppsala 8 maj där Jimmy Johansson, docent i virkeslära, representerade institutionen.

Mellanskogs motivering lyder: Svensk skogspolitik bygger på frihet under ansvar. Det ställer höga krav på kunniga, engagerade och driftiga skogsägare. Samtidigt ser Mellanskog som förening ett stort behov av nya medarbetare, med olika bakgrund och med gedigen skoglig kunskap.

Linnéuniversitetets institution för skog och träteknik har förnyat utbildningen av både skogsägare och framtida medarbetare i skogsnäringen. Tillsammans med ett framgångsrikt arbete för att främja byggande i trä gör det institutionen till en mycket värdig mottagare av Mellanskogs utmärkelse Träkronan 2018.

Foto: Mellanskog