Socialdepartementet på besök vid eHälsoinstitutet

Socialdepartementet besökte eHälsoinstitutet

Tisdag den 17 april fick eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet besök av en delegation från Socialdepartementet. Under tre timmar fick de information och kom med flera intressanta frågor kring eHälsoinstitutets projekt och masterprogram inom eHälsa.

– När man arbetar med satsningar inom eHälsa är det viktigt att inte glömma bort uppföljning och forskning, säger Tora Hammar, forskare vid eHälsoinstitutet.

Tjänstemännen vid Socialdepartementet lyssnar uppmärksamt när hon tillägger att en utvärdering kan göras när ett projekt är avslutat, men att ett projekt ofta blir bättre när man följer upp och stöttar det före, under och efter genom hela processen.

– En av våra viktigaste uppgifter inom akademin är att vara en ärlig kritisk vän och bidra till ett bra kunskapsunderlag, säger Göran Petersson, professor vid eHälsoinstitutet.

Besöket med Socialdepartementet varade i tre timmar och under mötet fick delegationen veta mer om hur eHälsoinstitutet arbetar, ta del av ny forskning inom eHälsa och fick information om det nya masterprogrammet inom eHälsa.

– Det var ett spännande besök och intressant att få tala med tjänstemännen som har till uppgift att förvandla regeringens visioner inom eHälsa till verklighet, säger Göran Petersson.