sommar

Forskning från A-Ö sommaren 2018

Här är en del av all den forskning som pågår vid Linnéuniversitetet, och som möjligen kan vara mer aktuell nu under sommaren. I år har vi fyllt på lite extra med politiska aspekter. Förhoppningsvis kan listan användas för olika uppslag och för inspiration.

Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetslöshet
Arbetsmarknadspolitik för de som står långt ifrån arbetsmarknaden
Fattigdom, försörjningsstöd
Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete. Telefon: 076-201 58 86. E-post: rickard.ulmestig@lnu.se

Arbetsmarknadspolitik
Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Diskriminering på arbetsmarknaden
Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Etnisk koncentration och utfall på arbetsmarknaden
Emma Neuman, doktor i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 87 59. E-post: emma.neuman@lnu.se

Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Internationella arbetsmarknadsfrågor
Äldres situation på arbetsmarknaden
Dominique Anxo, professor i nationalekonomi. Telefon: 070-883 41 54. E-post: dominique.anxo@lnu.se

Kort- och långsiktiga effekter av att flytta
Stefanie Heidrich, postdoktor i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 82 87. E-post: stefanie.heidrich@lnu.se

Övergången till vuxen- och arbetslivet
Kristina Hellberg, lektor i pedagogik. Telefon: 073-391 00 09. E-post: kristina.hellberg@lnu.se

Djur och natur

Alger
Vattenkvalitet i Östersjön
Catherine Legrand, professor i marin ekologi. Telefon: 070-438 06 18. E-post: catherine.legrand@lnu.se
Elin Lindehoff, lektor i marin ekologi. Telefon: 0480-447359. E-post: elin.lindehoff@lnu.se

Astronomi
Vad finns på himmeln?
Chris Allen, lektor. Telefon: 072-594 15 18 . E-post: christopher.allen@lnu.se
Vad händer där ute?
Arvid Pohl, lektor i fysik. Telefon: 070-114 53 59. E-post: arvid.pohl@lnu.se

Djurs beteende (evolution)
Från sött till salt - gäddans anpassningsförmåga
Ormar

Anders Forsman, professor i evolutionsbiologi. Telefon: 070-627 27 38. E-post: anders.forsman@lnu.se

Djurs utbredning i naturen
Faunistik (läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning)
Fjärilar
Per-Eric Betzholz, docent i evolutionsbiologi. Telefon: 070-316 44 34. E-post: per-eric.betzholz@lnu.se

Fisk i Östersjön och insjöar
Solbadande karpar
Oscar Nordahl, doktorand i ekologi. Telefon: 0480-446356 E-post: oscar.nordahl@lnu.se
Petter Tibblin, postdoktor i ekologi. Telefon: 0725949563 E-post: petter.tibblin@lnu.se

Fiskars sexliv, utbredning och beteende
Parasiters påverkan på fisken
Fiskdöden i Kalmarsund
Andreas Svensson, docent i evolutionär ekologi. Telefon: 0480-44 73 19 Telefon: andreas.svensson@lnu.se

Utfiskning
Per Larsson, professor i akvatisk ekologi. Telefon: 070-622 37 79. E-post: per.larsson@lnu.se

Fåglar i allmänhet, deras liv och leverne i synnerhet
Jonas Waldenström, professor i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Granbarkborrar
Claes-Göran Alriksson, adjunkt i biologi. Telefon: 070-557 28 26. E-post: claesgoran.alriksson@lnu.se

Grunda vikar, vegetation och blåstång
Stefan Tobiasson, projektledare. Telefon: 070-383 01 10. E-post: stefan.tobiasson@lnu.se
Jonas Nilsson, doktor i akvatisk ekologi. Telefon: 0480-44 73 12. E-post: jonas.nilsson@lnu.se

Gäddan i ekosystemets, samhällets och vetenskapens tjänst
Petter Tibblin, postdoktor i ekologi. Telefon: 072-5949563 E-post: petter.tibblin@lnu.se

Skog
Viltskador
Harald Säll, lektor och jägmästare. Telefon: 0470-70 89 54. E-post: harald.sall@lnu.se

Åska
Pieter Kuiper, lektor i fysik. Telefon: 070-051 16 03. E-post: pieter.kuiper@lnu.se

Energi och teknik

Förnybara (transport)bränslen från biobränslen
Michael Strand, professor i hållbar byggd miljö. Telefon: 070-359 41 71. E-post: michael.strand@lnu.se

Hållbart byggande
Leif Gustavsson, professor i byggteknik. Telefon: 070-344 70 30. E-post: leif.gustavsson@lnu.se
Krushna Mahapatra, professor i byggd miljö och energiteknik. Telefon: 072-243 58 63. E-post: krushna.mahapatra@lnu.se

Skogsbruk
Virkesegenskaper
Harald Säll, lektor och jägmästare. Telefon: 0470-70 89 54. E-post: harald.sall@lnu.se

Sveriges energisystem
Truong Nguyen, lektor i ekoteknologi och miljövetenskap. Telefon: 072-240 84 11. E-post: nguyen.truong@lnu.se

Säkerhet och punktlighet i tåg- och flygtrafik
Underhåll och driftsäkerhet
Mirka Kans, docent i systemekonomi. Telefon: 076-760 36 68. E-post: mirka.kans@lnu.se

Etik, rättsfrågor och diskriminering

Aktuella brottmål och rättegångar
Straffrätt
Andreas Anderberg, lektor i rättsvetenskap. Telefon: 0702-80 07 03. E-post: andreas.anderberg@lnu.se

Diskrimineringsfrågor
Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-974 31 46. E-post: magnus.carlsson@lnu.se

Domstolars effektivitet
Jonas Månsson, docent i nationalekonomi. Telefon: 070-864 61 50. E-post: jonas.mansson@lnu.se

Etiska dilemman i journalistiken
Hur journalistiken och sociala medier berättar om sorg
Anette Forsberg, lektor. Telefon: 072-594 96 53. E-post: anette.forsberg@lnu.se

Hur musik i nyhetsinslag påverkar rapporteringen
Martin Knust, lektor i musikvetenskap. Telefon: 0470-70 89 51. E-post: martin.knust@lnu.se

 

Integrations- och HBTQ-frågor
Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Telefon: 073-061 91 94. E-post: mats.hammarstedt@lnu.se

Medieetik, mediekritik
Medier och religion
Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0480-49 70 22. E-post: kristoffer.holt@lnu.se

Polisutbildning
Ola Kronkvist, lektor i polisvetenskap, prefekt för polisutbildningen. Telefon: 070-618 82 32. E-post: ola.kronkvist@lnu.se

Polisväsende
Svensk kriminalpolitik
Robert Andersson, docent. Telefon: 070-618 05 03. E-post: robert.l.andersson@lnu.se

Medieetik, mediekritik
Medier och religion
Politisk kommunikation
Deltagar- och medborgarjournalistik
Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0480-49 70 22. E-post: kristoffer.holt@lnu.se

Kultur och livsåskådning

Islam
Islam och kvinnliga rättigheter
Jonas Svensson, professor i religionsvetenskap. Telefon: 072-594 14 84. E-post: jonas.svensson@lnu.se

Kulturella och kreativa näringar
Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi. Telefon: 070-849 04 19. E-post: lars.lindkvist@lnu.se

Medeltida kloster och medeltiden
Midsommarfirande och andra kalenderdagar
Anders Fröjmark, docent i historia. Telefon: 070-889 70 29. E-post: anders.frojmark@lnu.se

Medier och religion
Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0480-49 70 22. E-post: kristoffer.holt@lnu.se

Musikfestivaler
Jonas Bjälesjö, universitetslektor i kulturell ekonomi. Telefon: 070-314 82 66. E-post: jonas.bjalesjo@lnu.se

Musikindustri
Henric Lindström, adjunkt i företagsekonomi. Telefon: 070-939 71 40. E-post: henric.lindsrtrom@lnu.se

Lärande, skola och fritid

Andraspråksinlärning
Päivi Juvonen, professor i svenska som andraspråk. Telefon: 0470-76 75 69. E-post: paivi.juvonen@lnu.se

Barn och ungas rätt i utbildning
Det neuropsykiatriska området i skolan
Teknikanvändning i förskola och för elever med behov av särskilt stöd
Kristina Hellberg, lektor i pedagogik. Telefon: 073-391 00 09. E-post: kristina.hellberg@lnu.se

Behovet av språkundervisning
Undervisning i moderna språk
Bärbel Westphal, lektor och prefekt för Institutionen för språk. Telefon: 072-594 13 95. E-post: barbel.westphal@lnu.se
Christina Rosén, lektor i språkvetenskap, tyska. Telefon: 0470-70 88 55. E-post: christina.rosen@lnu.se

Barn, fysisk aktivitet och hälsa
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Konflikthantering i skolan
Lärarutbildning
Läraryrket
Mobbning, kränkningar, trakasserier och diskriminering i skolan
Ragnar Olsson, universitetsadjunkt inom pedagogik och utbildningsvetenskap. Telefon: 073-151 62 67. E-post: ragnar.olsson@lnu.se

Närvaro respektive frånvaro i skolan
Hur närvaro stimuleras och frånvaro motverkas
Britten Ekstrand, docent i pedagogik. Telefon: 070-508 35 80. E-post: britten.ekstrand@lnu.se

Online communities
Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap. Telefon: 070-499 62 38. E-post: emma.ricknell@lnu.se

Spännande experiment för regniga dagar
Katrin Lindwall, adjunkt i medieteknik. Telefon: 0470-70 89 33. E-post: katrin.lindwall@lnu.se

Ungas samspel online
Liselotte Eek-Karlsson, lektor i pedagogik. Telefon: 0480-44 67 52. E-post: liselotte.eek@lnu.se

Politik

Amerikansk politik
Dödsstraff
Emma Ricknell, doktorand i statsvetenskap. Telefon: 070-499 62 38. E-post: emma.ricknell@lnu.se

Politiska skandaler
Tobias Bromander, lektor i statsvetenskap. Telefon: 073-073 00 86. E-post: tobias.bromander@lnu.se

Politisk kommunikation
Deltagar- och medborgarjournalistik
Kristoffer Holt, docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Telefon: 0480-49 70 22. E-post: kristoffer.holt@lnu.se

Kommunpolitik
Politisk historia
Erik Wångmar, docent i statsvetenskap. Telefon: 072-594 14 17. E-post: erik.wangmar@lnu.se

Skattefrågor
Spencer Bastani, docent i nationalekonomi. Telefon: 0470-70 84 32. E-post: spencer.bastani@lnu.se

Svensk politik
Politiskt beteende
Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap. Telefon: 0470-70 80 22. E-post: magnus.hagevi@lnu.se

Shopping

E-handel
John Jeansson, lektor i informatik. Telefon: 0707-50 20 98. E-post: john.jeansson@lnu.se

Privatekonomi
Skuldproblem
Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete. Telefon: 070-640 27 52. E-post: lisbeth.sandvall@lnu.se

Shopping och handel
Sinnesmarknadsföring
Miralem Helmefalk, lektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Telefon: 0480-49 71 12. E-post: miralem.helmefalk@lnu.se

Sjukdom och hälsa

Fysisk aktivitet och hälsa
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Livsmedelshygien: Hur undviker vi att bli matförgiftade?
Anna Blücher, lektor i mikrobiologi. Telefon: 070-794 84 48. E-post: anna.blucher@lnu.se

Semester, bra för hjärtat!
Joep Perk, professor hälsovetenskap, läkare. Telefon: 070-344 50 96. E-post: joep.perk@lnu.se

Sommarinfluensa
Jonas Waldenström, professor i zoonotisk ekologi. Telefon: 070-201 82 18. E-post: jonas.waldenstrom@lnu.se

Sport, idrott och friluftsliv
Fotboll och affärer, organisation och innovation
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Idrottsturism
Magnus Forslund, lektor i företagsekonomi. Telefon: 0470-70 84 35. E-post: magnus.forslund@lnu.se

Hälsoeffekter av ultrauthållighetslopp (typ Ironman)
Patrick Bergman, lektor i idrottsvetenskap. Telefon: 0480-44 63 32. E-post: patrick.bergman@lnu.se

Friluftsliv – människans plats i naturen
Ironman – fysiologiska reaktioner
Tom Danielsson, universitetsadjunkt i idrottsvetenskap. Telefon: 073-933 51 93. E-post: tom.danielsson@lnu.se

Samhälleliga värden av idrott
Lars Behrenz, docent i nationalekonomi. Telefon: 072-216 51 08, E-post: lars.behrenz@lnu.se

Sjövett
Andreas Backman, sjökapten och universitetsadjunkt. Telefon: 070-843 34 84 alternativt 0480-49 76 34. E-post: andreas.backman@lnu.se