Responsive header image

"Spännande med olika organisationer"

Att leda en verksamhet i tider av stor förändring, digitalisering och ökade krav på hållbarhet är en utmaning för alla chefer. Att dela erfarenheter i ett nätverk med andra ledare är ett bra sätt att skapa kraft.

I Centrum för ledarskap i Småland samlas chefer i lokalt sammansatta grupper i ett sammanhang man aldrig annars fått del av. En av de stora fördelarna är att chefer från både privat, offentlig och ibland även ideell verksamhet lär av varandras verkligheter.

Ledarutvecklingsgrupp - vad får du ut av den?

"Att få delta i en utbildning med "Småländskt ledarskap" i en konstellation med olika personer från olika organisationer kändes väldigt spännande. Jag hoppas och tror att det utvecklar mina ledakunskaper och därmed gör mig till en bättre ledare."

Johan Melin, platschef/säljare Office IT-Partner Ljungby och deltagare i ledarutvecklingsgruppen Ljungby-Alvesta.


Läs mer om ledarutvecklingsgrupper och Centrum för ledarskap i Småland