Ambassadörsbesöket

Stockholms utländska diplomatkår besöker Linnéuniversitetet

Ett 40-tal ambassadörer från olika delar av världen tillbringade idag eftermiddagen vid Linnéuniversitetet. Besöket är en del av diplomatkårens studiebesök i olika delar av landet.

Den här gången är det Kronobergs län som under två dagar står värd för diplomatkåren, som bland annat besöker Södra, IKEA, Huseby Bruk och Smålands Museum – i fokus för besöket står skog, glas, näringslivsutveckling och kultur.

På universitetet åt diplomaterna lunch med internationella studenter och anställda. Tanken var att diplomaterna i så hög utsträckning som möjligt parades ihop med studenter eller anställda från deras egna hemländer.

På eftermiddagen fick de sedan höra presentationer av forskning och utbildning inom byggteknik, skog och träteknik, byggd miljö och energiteknik samt forskningspresentationer av Algoland och Big Data.

Stockholms utländska diplomatkår gör årliga studiebesök runt om i landet för att främja Sverige i allmänhet och svensk industri och lärosäten i synnerhet. Besöken görs också för att visa upp olika nya, innovativa industrier och företag samt internationaliserade lärosäten med en växande skara utländska studenter.