Bänk

Stor satsning på forskning inom rättspsykiatrin

Det statliga forskningsrådet Forte har beslutat att tilldela 15 miljoner kronor till ett innovativt forskningsprogram för utveckling av rättspsykiatrin. Ulrica Hörberg och Mikael Rask vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet är bägge medsökande till forskningsanslaget och kommer att leda två av nio projekt i programmet.

Forskningsprogrammet leds av forskningskoordinator Märta Wallinius på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, förvaltas av Centrum för etik, juridik och mental hälsa vid Göteborgs universitet, och bedrivs i samarbete med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och fakulteten för hälso- och livsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Ulrica Hörberg, docent i vårdvetenskap och Mikael Rask, docent i vårdvetenskap kommer att leda de två projekten i forskningprogrammet: ”Women in forensic psychiatric care” och ”User involvement in forensic psychiatric care” där en doktorandtjänst i respektive projekt kommer att utlysas inom kort. De två projekten berör områden inom rättspsykiatrisk vård som forskningsmässigt är eftersatta enligt Vetenskapsrådets kartläggning 2017 av forskning inom rättspsykiatrisk vård.

När det gäller kvinnors upplevelser av att vårdas och hur vårdpersonal kan stödja dem inom rättspsykiatrisk vård saknas aktuell forskning. Kunskap finns om att delaktighet i rättspsykiatriskt vårdande är komplext, men vi behöver studera hur delaktighet kan främjas. Målen med projekten är att utveckla interventioner som kan stödja såväl kvinnliga patienters situation som patienters delaktighet i den rättspsykiatriska vården.

Både Ulrica och Mikael har skrivit sina avhandlingar inom rättspsykiatrisk vård och bedriver idag flera forskningsprojekt inom området.

– Att få möjlighet att bidra till kunskapsutvecklingen inom den rättspsykiatriska vården känns fantastiskt. Både delaktighet och kvinnors situation inom rättspsykiatrisk vård är områden som behöver belysas mer för att kunna vidareutveckla vården, säger Ulrica Hörberg.

– Jag ser det som särskilt positivt att det rättspsykiatriska vårdandet kan utvecklas vidare och att vi genom vår forskningserfarenhet kan bidra till denna utveckling, säger Mikael Rask.

Länk för att ladda ner Vetenskapsrådets Kartläggning av rättspsykiatrisk forskning

Kontakt

Mikael Rask, docent, 070-639 32 49, mikael.rask@lnu.se
Ulrica Hörberg, docent, 070-363 83 62, ulrica.horberg@lnu.se
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, 076-76 036 66, liv.ravnbol@lnu.se