Tinh Sjökvist

Stora Linnéstipendiet till forskning som ger minskad miljöbelastning från målade träprodukter

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Tinh Sjökvist, som är doktorand i skogsindustriella produktionssystem och ingår i The Bridge. Hon får stipendiet för sitt forskningsprojekt ”Virkesegenskaper hos gran för att minska förbrukningen av biocider i färg”. Projektet har som mål att minska miljöbelastningen från målade träprodukter.

I juryns motivering står det att "I strävan mot ett mer biobaserat samhälle är trä ett fantastiskt material från en förnyelsebar källa. Projektet har som mål att minska miljöbelastningen från målade träprodukter genom att förstå hur virkesegenskaperna hos först och främst gran påverkar mängden påväxt på målade paneler. Projektet kommer också att studera ersättning av biocider med antioxidanter i färg för minskad miljöpåverkan."

Juryn menar också att "forskningsmässigt ligger det ett nytänkande i att sammanfoga två discipliner (färg och trä) i en gemensam kontext och studera dess sammanlagda påverkan. I en region med mycket skog och som är dominerad av träbyggnader är projektet i högsta grad relevant för regionen och har hög relevans för Sverige som helhet."

– Det känns väldigt bra att få det här stipendiet säger Tinh Sjökvist. Det är ett bevis på att jag gör något som är intressant och relevant. För mig möjliggör det att jag kan fortsätta med min forskning efter min disputation i september.

Jury och pristagare Stora Linnéstipendiet 2018
Från vänster: Kristina Altner, Peter Aronsson, Tinh Sjökvist, Bo Frank, Johan Persson.

Juryn består av:
Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
Bo Frank, ersättare för Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande,Växjö kommun
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB
Kristina Altner, hållbarhetssamordnare, Södra

Juryn får ta ställning till två kandidater som plockats fram genom en nomineringsprocess.

Kandidaten som kom på andra plats var Farshid Bonakda, doktorand vid institutionen för byggd miljö och energiteknik. Hans projekt har titeln "Energy renovation mapping for the existing residential buildings in Växjö. Cost-optimal strategies for energy saving and CO2 emission reduction" och han tilldelas ett resestipendium på 25.000 kronor från Linnéuniversitetet.

Prisutdelningen äger rum i samband med Linnéuniversitetets Akademiska högtid den 18 maj. Prissumman för Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling är på 500.000 kronor.

Läs mer om The Bridge, ett flervetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete mellan IKEA och Linnéuniversitetet om livet hemma och produktionens villkor.