Dino Viscovi föreläser om att äldre stängs ute i det digitala samhället

Film: "Var femte äldre stängs ute i det digitala samhället"

Ny forskning visar att var femte äldre stängs ute i det digitala samhället. Fredag den 2 februari samlades representanter från eHälsomyndigheten, landstinget, kommuner, akademin och pensionärsföreningar för att delta i eHälsoinstitutets forskningsseminarium.

- Växjö kommun hade nyligen ett förslag om att alla ska köpa parkeringsbiljetter i stan via en app med sin smartphones. Men endast varannan person över 65 har en smartphone och hälften av dem kan inte ladda ner en app, säger forskare Dino Viscovi.

I fredags samlades ett 25-tal personer vid eHälsoinstitutets forskningsseminarium för att tillsammans lyssna och diskutera kring Dino Viscovis forskning som visar att var femte äldre stängs ute i det digitala samhället.

- Det beror bland annat på faktorer som äldres ekonomi och att teknik och kunskap bör uppdateras regelbundet, vilket vi tenderar att få allt svårare att klara av, säger Dino Viscovi.

Se hela inspelade forskningsseminariet här: