Subrat Sahoo

Subrat Sahoo kombinerar forskning vid Linnéuniversitetet och på ABB med hjälp av finansiering från Vinnova

Subrat Sahoo arbetar med forskning på ABB i Västerås men spenderar nu en vecka i månaden vid Linnéuniversitetet. Syftet är kunskapsutbyte och att stärka kompetensen för både företaget och akademin. Samarbetet görs med hjälp av Vinnovas satsning ”Individrörlighet för innovation”.

Subrat arbetar för närvarande med forskning på ABB Corporate Research i Västerås. Där har han utvecklat övervakningssystem för diagnostik av elkraftsystem, som riktar sig mot spänningsnivåer inom elektrisk kraftöverföring.

Han understryker vikten av att ta vara på kompetensen inom både näringsliv och akademi:

– I och med moderniseringen av elkraftssystem i världen spelar informationsteknik en stor roll för både lösningar för elkraftssystems dynamik samt konvergensen mellan driftsteknik (OT) och informationsteknik (IT). Samtidigt tillkommer utmaningar med att hantera systemens tillförlitlighet och tillgänglighet. Därför kan en kombination av data- och informationsvetenskap samt djupare kunskap inom elkraftsområdet hjälpa till att tackla de problem som Cyber-Physical systems (CPS) kan medföra, säger Subrat.

Subrat spenderar 20% av sin arbetstid på mobilitetsprojektet och befinner sig vid Linnéuniversitetet en vecka i månaden. Syftet med samarbetet är att, tillsammans med forskare och fakultetsmedarbetare, definiera forskningsproblem som kan gynna både akademin och näringslivet. Han hoppas att, utöver att bidra med expertis inom sitt forskningsområde, även kunna hjälpa till med ansökningar om forskningsmedel och handledning av studenter.

Subrat är engagerad i det internationella samarbetet Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Som senior medlem har han granskat flera vetenskapliga tidskrifter och medverkat i olika teknik- och referensgrupper vid konferenser. Han är även aktivt engagerad i flera internationella universitetssamarbeten både i och utanför Europa.

Vinnovas ”Individrörlighet för innovation” går att söka av forskare både inom akademin och näringslivet för att spendera delar av sin tid hos en värdorganisation och på så sätt främja samarbete och gemensamt utveckla båda parters expertis. Mer information finns att läsa på Vinnovas webbplats.