Ta chansen att bli buddy!

Varje år kommer ungefär 1 000 internationella studenter till Linnéuniversitet. Det kan innebära en stor omställning att flytta till ett annat land för att börja studera. Därför finns Linnéstudenternas verksamhet Buddyprogrammet som just nu söker efter nya buddies!

Buddyprogrammet innebär stöd till internationella studenter för att välkomna dem till universitetet och staden. Som buddy kan du hjälpa en eller flera studenter att känna sig välkomna på deras nya studieort. Aktiviteter kan vara att ta en fika, hjälpa till att handla mat, gå rundvandring på campus eller i stan. I rollen som en buddy kan du svara på vanliga frågor och ge råd om studentlivet på Linnéuniversitet.

Vad får du ut av att bli buddy?

  • Bli en viktig person i en internationell students vardag.
  • Lär dig mer om en annan kultur.
  • Lära dig ett nytt språk eller förbättra kunskaperna i ett språk som du redan kan.
  • Knyta kontakter inför egna utlandsvistelser, t ex jobb/praktik/studier/semester.

Inom programmet anordnas även aktiviteter som samlar buddies och internationella studenter. I Växjö heter verksamheten buddyprogrammet och i Kalmar är namnet mentorprogrammet. Mer information om programmet och anmälan till att bli buddy (eller mentor) finns hos Linnéstudenterna.