riksdagsbesök

Talman och riksdagsledamöter studerade träbyggande

Linnéuniversitetet har idag haft besök av Riksdagens andre vice talman Björn Söder och Kronobergs läns riksdagsledamöter Monica Haider, ClasGöran Carlsson, Katarina Brännström, Johan Hultberg, Per Ramhorn och Eskil Erlandsson. Besöket gjordes i samarbete med Kronobergs läns landshövding Ingrid Burman.

Vicerektor Ann-Charlotte Larsson hälsade besökarna välkomna och pratade om vikten av samverkan med näringslivet. Johan Vessby, prefekt för institutionen för byggteknik, berättade om utbildningar och forskning inom träbyggande.

Därefter var det fokus på forskning kring byggandet av höga trähus och besök i det labb där hållfasthet och nya kombinationer av glas och trä i byggnationer testas. Doktorand Andreas Briggert presenterade nya metoder för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke och limträlameller med hjälp av träscannern WoodEye. Postdoktor Michael Schweigler visade därefter pågående forskning om hur användandet av korslimmat trä ger bättre konstruktion av hållbara träbyggnader, och visade exempel på de tester som sker i forskningslabbet.