Universitetskajen

Tentamensutlämning i Kalmar 2019

I samband med flytten till Universitetskajen kommer utlämning av tentamina i Kalmar att från och med årsskiftet att hanteras av Infocenter.

Det gäller tentamina med tentamensdatum 2019-01-01 eller senare. Tentamina skrivna före detta datum hanteras av respektive institution.

Tentamensutlämningen kommer att ske i det nya infocentret i Radix på Universitetskajen och kommer att vara begränsad till vissa tider. Obs! Om kursen ges vid Ekonomihögskolan hämtas tentamen fortsatt i receptionen på Kalmar Nyckel.

Tentamensutlämningen i Växjö fortsätter på samma sätt som i dagsläget.