ternryd

Ternryds utmärkelse till tysk träforskning

Simon Aicher, Stuttgarts universitet, är årets mottagare av makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse. Priset som är på 400.000 kronor, delades ut av Kronobergs läns landshövding Ingrid Burman. Dessutom går 400.000 kronor till Linnéuniversitetet.

Simon Aicher är en av de främsta experterna inom limmade träprodukter. Han är internationellt ledande inom arbete med standardisering, kvalitetshantering och forskning inom limmade konstruktionselement. Han är också välkänd för sitt arbete med utveckling av icke förstörande testmetoder för virke, speciellt genom teknik där ultraljud används.

– Jag är mycket tacksam för det här priset, säger Simon Aicher. Jag har fått pris tidigare, men aldrig ett så här stort. Jag är mycket tacksam, och jag hoppas jag kan leva upp till era förväntningar.

I motiveringen står bland annat att Simon Aicher har bidragit på ett betydande sätt inom virkesforskningen. Han har även initierat, bidragit till och lett ett stort antal nationella och internationella forsknings- och samarbetsprojekt, innehar flera patent och har skrivit över 250 vetenskapliga artiklar.