samtal

Tre studenter mötte tre företag – och det är bara början

Vad kan studenter som vill kombinera utbildningens teoretiska moment med praktisk kunskap göra? Projektet Linnaeus Innovation Design Lab (Lidlab) arbetar aktivt för att koppla ihop regionens företag och organisationer med Linnéuniversitetets studenter – eftersom båda parter kan lära av varandra. Linn Müller, Filip Hjertkvist och Chiara Lacalendola är tre studenter som använde sina kunskaper från utbildningen för att hjälpa tre företag – och fick kontakter, lärdomar och nya möjligheter på köpet.

Linn, Filip och Chiara läser programmet Customer Experience Management på Linnéuniversitetet, ett program som utgår från en kunds helhetsupplevelse av ett företag. Ett företag måste ha en strategi för att kunna samordna och leda hur företaget skapar upplevelser för kunden. Genom Carina Lejonkamp, som är programansvarig, fick Linn, Filip och Chiara frågan om de ville undersöka tre regionala företags webbsidor, och utifrån sina kunskaper presentera för företagen hur de kan utveckla sina strategier för att möta kunden på ett bättre sätt.

– Efter att vi hade pratat med Carina blev vi kontaktade av Ann-Christin Bayard, projektledare för Lidlab och tillsammans med Almi arrangör för dagen, som berättade om upplägget och vad våra roller skulle vara, säger Chiara.

I och med uppdraget fick Linn, Filip och Chiara möjlighet att träffa och nätverka med företagen vars webbsidor de undersökt, men de fick också träffa andra aktörer som var med på dagen. De berättar om en ovärderlig inblick i företagens vardag – hur de tänker och arbetar med webbsidor, kunder och strategier. Att lämna universitetsmiljön, teorierna och litteraturen för en dag, för att se hur det går till i ”verkligheten”, var både intressant och nyttigt.

– Jag har aldrig varit med på något sådant tidigare, men känner spontant att projektet Lidlab är en väldigt bra idé. Jag skulle absolut rekommendera detta till andra studenter. Jag tycker det är viktigt att studenter tidigt förstår atmosfären kring företag för att kunna skapa förutsättningar för att utvecklas i den riktning företagen arbetar. Men det är också viktigt att träffas så här eftersom det skapar en medvetenhet hos företagen vad vi studenter gör, säger Filip.

Och han får medhåll.

– Mitt intryck är positivt och jag anser att det är ett bra projekt som ger möjlighet för såväl studenter som företag i regionen att nätverka, knyta kontakter och hjälpa varandra framåt. Vi har till exempel fortfarande kontakt med Ann-Christin och vi har fått erbjudande om att delta på en liknande dag i början på december på Lidlab arrangerar, säger Linn.