karta som visar aktiviteter från september 2018 till augusti 2019

Två år med Unescoprofessuren – hur har det gått?

Den andra utvecklingsrapporten från Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures, avseende perioden september 2018 till augusti 2019, är nu klar. I rapporten har den utveckling som hela gruppen gemensamt bidragit till under professurens andra år sammanställts.

– Under de första två åren har vi deltagit i många nationella och internationella samarbeten inom forskning och utbildning. Vi har presenterat vårt arbete vid många tillfällen i Sverige och runt om i världen. Vi etablerade kontakter till olika program och aktiviteter i UNESCO, till den svenska Unescodelegationen och det svenska Unescorådet, samt inledde samarbete med andra Unescoprofessurer i Sverige och internationellt.

Under det senaste året organiserade vi två stora evenemang, i Stockholm och i Amsterdam. I denna rapport dokumenterar vi arbetet som gjorts av hela teamet under vårt andra verksamhetsår.

Under de kommande åren kommer vi att bygga vidare på erfarenheterna och utveckla utbildning för den globala kulturarvssektorn.

Välkommen att kontakta oss om du har några kommentarer eller förslag.


Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessuren

 

Om professuren

2017 tilldelades Linnéuniversitetet en Unescoprofessur inom framtidens kulturarv. Professuren är en av åtta Unescoprofessurer i Sverige, och den enda inom kultursektorn.