Aparna Lahoyia

Två nya doktorander på Gunilla Bradley center

Aparna Lahoyia och Ricardo Costa ska forska om försäljning med hjälp av omnikanaler i det EU-finansierade projektet Pioneer the Digital Omni-channel Retailers.

Ricardo Costa
Ricardo Costa

Första september började Aparna Lahoyia och Ricardo Costa som doktorander på Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC). De båda deltar i det nya forskningsprojektet Pioneer the Digital Omni-channel Retailers (PERFORM) som till 75 % finansieras av EU och 25 % av Linnéuniversitetet. Forskningsprojektet utgörs av 15 doktorander och ett antal forskare från universitet i Sverige, Nederländerna, Tyskland, Irland och Österrike.

De två nya doktoranderna är formellt anställda vid institutionen för informatik, och kommer att undersöka framgångsfaktorer för så kallad omnikanalförsäljning. Med omnikanal menas kommersiell verksamhet som använder sig av flera kanaler för att interagera med sina kunder på ett sätt så att innehållet i sådana kanaler medvetet styrs. För att kort illustrera detta kan vi tänka oss att du provar en ny jacka i en (fysisk) butik, betalar den där och sedan beställer hemleverans av jackan vid given tid och datum.

Aparna Lahoyia har en ingenjörsexamen från Indien och en MBA-examen från USA. Hon har även flera års erfarenhet från näringslivet. Ricardo Costa har en juristexamen, en examen i ekonomi från Spanien samt flera års erfarenhet från rättsarbete. Båda doktoranderna har genomgått en noggrann rekryteringsprocess och är mycket motiverade att börja forska.

– Deras mångkulturella och tvärvetenskapliga bakgrund tillsammans med gedigen arbetslivserfarenhet gör dem ideala för den planerade forskningen. De är varmt välkomna! säger Rana Mostaghel, ledare för GBC.