Undvik ditt värsta möte

Ett möte utan agenda, där man inte får en syl i vädret och där man hamnar ut i irrelevanta sidospår. Känns det igen som ditt värsta möte?

En blivande ledare har en hel del nytta av att veta hur man undviker dåliga möten. Därför är detta en av de ständigt återkommande kortkurserna i Juniorledarskapsakademin (JLA). 

JLA finns både vid Linnéuniversitetet och är helt nyligen också etablerat vid Jönköping University.
Nu i februari och mars samlades studenter i Jönköping till två halvdagar i JLA:s regi för att med praktiska övningar trimma in förmågan till bra möten. 
Praktik och passion är JLA:s ledord; passion för ett engagerat och framtidssäkrat ledarskap som ger medarbetare utrymme att utveckla både verksamheten och sig själva.

JLA är ett nätverk för blivande ledare. En av de saker som uppskattas bland deltagarna är - förutom de praktiska övningarna - att studenter på olika program träffas över gränserna. 
Gränsöverskridande möten som genererar nytt lärande är en bärande tanke inom Centrum för ledarskap i Småland, som står bakom JLA.

Läs mer om Juniorledarskapsakademin här.

Läs mer om Centrum för ledarskap här.