barn blickar ut över landskap

Unescoprofessorns kortspel får fler att fundera på framtiden

Under Världsarvsveckan på södra Öland arrangerade projektet Experimentellt kulturarv, i samarbete med Linnéuniversitetets Unescoprofessur i framtidens kulturarv, "Framtidsspelet". Cornelius Holtorf, Unescoprofessor och professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, har skapat Framtidsspelet – ett enkelt kortspel som uppmanade deltagarna att fundera på vad världsarvet på södra Öland kan komma att betyda för framtida generationer.

I Framtidsspelet skapar deltagarna en spontan berättelse om framtiden. Spelet riktar sig till alla som är intresserade av frågor som rör kulturarv och framtid.

– Unescos världsarv är skyddade, och i dag utgår vi från att de kommer att uppskattas för all framtid, av ungefär samma anledningar som idag. Men kommer det verkligen att vara så? Framtiden kommer att skilja sig från nutiden. Jag vill få deltagarna att på ett lekfullt sätt tänka på vad som kan hända i framtiden, att olika saker kan ske, till exempel beroende på om framtiden betraktas i ett kortare eller längre perspektiv, säger Cornelius.

- Framtidsspelet var en lekfull övning som väckte tankar om världsarvets framtid på Öland, säger Emma Rydnér, världsarvssamordnare Södra Öland -Mörbylånga kommun. Hur ser det ut om en generation, om 100 år eller om 1000 år?

Framtidsspelet arrangerades av forskningsprojektet Experimentellt kulturarv i samarbete med Unescoprofessuren vid Linnéuniversitetet och Mörbylånga kommun.