skugga av person på marken

Unga och föräldrars röster i skugga inom ungdomsvården

För att ungdomsvård ska bli lyckad krävs samarbete mellan olika aktörer. En ny studie från Linnéuniversitetet visar att ungdomar och föräldrars röster ofta hamnar i skuggan i mötet med professionella aktörer.

I tidigare studier har Goran Basic, forskare inom pedagogik vid Linnéuniversitetet, kunna visa att när tre professionella aktörer inom ungdomsvården förstår varandras mål kan samarbetet bli framgångsrikt.

När de professionella aktörerna skapar en sammanhängande triad där föräldrar och ungdomar ingår som en av parterna skapas förutsättningar för ett lyckat samarbete.

Den aktuella studien är baserad på 147 kvalitativa intervjuer med professionella aktörer (olika yrkesgrupper inom socialtjänsten och institutionspersonal) samt ungdomar och föräldrar. Resultatet visar att ungdomar och föräldrar ofta hamnar i en diskursiv skugga under intervjuer med de professionella aktörerna.

När två professionella aktörer möter en tredje part, det vill säga ungdomar och föräldrar, hamnar diskussionen ofta på hur de professionella aktörerna ska kunna samarbeta bättre. Ungdomar och föräldrars del i samarbetet är inte lika tydligt.

Detta tyder på att det finns en konflikt mellan hur samarbetet är tänkt att fungera och hur det faktiskt fungerar. Socialtjänstens verksamhet grundas i en tanke där ungdomar och föräldrar ska vara lika delaktiga i samarbetet som de professionella aktörerna, men studien visar att delaktigheten är svagare för ungdomar och föräldrar.

Mer information

Läs artikeln i fulltext "Coherent triads and successful inter-professional collaboration: narratives of professional actors in the Swedish child welfare system"

Studien är en del i projektet: "När samverkan får erkännande: röster från ett ungdomsvårdsprojekt"