gruppbild

Unik forskarskola i arkeologi får fortsatt förtroende

Linnéuniversitetets företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi, Grasca, förlängs. KK-stiftelsen har beviljat finansiering om 10,8 miljoner kronor för Grasca fram till 2023, och under 2018 kommer ytterligare fyra doktorander att rekryteras för att arbeta med att utveckla svensk uppdragsarkeologi i samverkan med branschen.

– Grasca är en unik och nytänkande forskarskola som inspirerar till akademisk nyfikenhet. Ett exempel på hur nära samverkan med och inom akademin kan skapa större värde och nytta för människor, samhälle och företag, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Forskarskolan Grasca startade sin verksamhet 2015.

– Vi vill förändra den uppdragsarkeologiska marknaden genom att utveckla nya marknadsområden och skapa mer samhällsnyttig arkeologi – och det tar tid! Finansieringen innebär att den tiden och möjligheten förlängs, säger Cornelius Holtorf, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet och ledare för forskarskolan.

Fler doktorander betyder även att Grasca får nya företag inom uppdragsarkeologin att samarbeta med. Just samarbetet med företag är grundidén för Grasca, och det som har gjort forskarskolan banbrytande inom arkeologin.

– Vi skapar kunskap genom samverkan till nytta både för oss och för de vi samverkar med. Företagen ska känna att de skapar något de inte hade innan, säger Anders Högberg, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet och en av initiativtagarna till Grasca.

Kan stärka forskningsmiljön

Kontakterna som de nya doktoranderna innebär för forskarskolan bidrar också till att utveckla den arkeologiska forskningsmiljön vid Linnéuniversitetet – och de nya doktoranderna kan få fler att snegla åt deras håll, menar Anders.

– Ju fler doktorander som är verksamma och syns på institutionen, ju mer kan vi inspirera våra studenter på grundnivå att gå vidare till forskarutbildning. Det kan med tiden ytterligare stärka vår forskning.

I motiveringen skriver KK-stiftelsen bland annat att forskarskolans arbete redan börjat ge resultat. De deltagande företagen har ökat sin vetenskapliga kreativitet och fått ett mer akademiskt förhållningssätt. Företagen har också börjat att arbeta mer med varandra. Flera internationella arkeologer har uppmärksammat Grasca som en ny företeelse med potentialen att utveckla nya affärsområden för uppdragsarkeologin.

För närvarande medverkar Bohusläns Museum, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost och Västarvet Studio Västsvensk Konservering i Grasca.

Kontakt

Cornelius Holtorf, cornelius.holtorf@lnu.se, 0480–44 64 42
Anders Högberg, anders.hogberg@lnu.se, 0480–44 69 91
Simon Kristoffersson, kommunikatör, 073–051 45 09