Gruppsamtal

Uppmärksammad metod visar att samtalsgrupper på jobbet minskar risken för utbrändhet

Ulla Peterson, universitetslektor i vårdvetenskap, har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en studie som bygger på hennes tidigare publikation om gruppsamtal på arbetsplatser som metod för att motverka utbrändhet.

– Utmattningssyndrom och sjukskrivning skapar mycket lidande för den som drabbas, säger Ulla Peterson. Reflekterande kollegiala samtalsgrupper mot utmattning kan vara en effektiv preventiv insats för att minska graden av sjukskrivning.

I den nyligen genomförda studien har personer som befinner sig i riskzonen för utmattningssyndrom getts möjlighet att utifrån sin egen utgångspunkt få bearbeta och utbyta erfarenheter med andra kollegor som också känner ökat stresspåslag i vardagen. I projektet utbildade man handledare från företagshälsovård och HR-avdelningar och bildade 15 samtalsgrupper, så kallade reflekterande kollegiala samtalsgrupper. I grupperna träffades anställda inom olika yrkesområden och från olika arbetsplatser, en gång i veckan under 10 veckors tid, för att dela och diskutera sina problem.

– Många deltagare har berättat att de upplevt det som väldigt befriande att få möjlighet att utgå från sin egen unika situation i samtalen, säger Ulla. Deltagarna har värdesatt att få möjlighet att prata om hur de känner och få stöd och tips på problemlösning tillsammans med andra kollegor med liknande upplevelser.

En lägre grad av depressiva symptom och ångest är några av de postitiva resultat som framkommer i Ullas slutrapport, som hon presenterade på ett möte med SKL i Stockholm tidigare i veckan. Det är många som redan har hört av sig för handledarutbildning för att kunna skapa grupper på sina arbetsplatser.

– Den här metoden kan verkligen göra skillnad, säger Ulla. Att någon lyssnar kan betyda mycket för minskade nivåer av stress, och det kan dessutom få ringar på vattnet på arbetsplatsen. I en grupp där det framkommit att cheferna varit för lite närvarande på arbetsplatsen tog man tag i problemet direkt och organiserade om, så att det blev färre anställda per chef, berättar hon.

Ulla har ytterligare ett projekt på gång som även det kommer att använda gruppsamtal som metod och handlar om att förhindra depression och ensamhet hos äldre, i samarbete med Stadsmissionen i Sverige.

– Syftet är detsamma säger Ulla, att genom gruppsamtal kunna dela sina erfarenheter med andra i en liknande situation och med denna metod erbjudas hjälp och stöd för att må bättre.

Länk till studiens slutrapport: Reflekterande kollegiala arbetssgrupper