Responsive header image

Uppstart för mentorprogrammet

Ny omgång av mentorprogrammet har påbörjats med en ökning av deltagare jämfört med föregående år. I mentorprogrammet paras studenter ihop med yrkesverksamma för att utbyta erfarenheter och förbereda studenten inför arbetslivet.

Det har varit en lyckad uppstart av mentorprogrammet i både Kalmar och Växjö. I årets omgång av mentorprogrammet finns 60 par med vilket är en ökning från förra året när 42 par deltog i programmet. Under uppstartsträffarna möttes studenter och mentorer. 

Programmet har ett basupplägg kring mentorskap för sina deltagare. Dessutom erbjuds specialinriktningar för IT-studenter och för studenter som valt att fokusera extra på ledarskap inom Juniorledarskapsakademin.

Nästa steg i mentorprogrammet är enskilda träffar mellan mentor och adept. I januari arrangeras uppföljningsträffar för de olika inriktningarna av programmet. Mentorprogrammet kommer fortsätta tills april där alla deltagare ses vid en gemensam avslutningsträff.

Mer information om mentorprogrammet finns här