Utbyte med näringslivet är viktigt för skolan

– Utbytet med de lokala företagen är extra värdefullt utifrån skolans arbete med värdeskapande lärande.

Det menar Tomas Lindh, rektor på Söraby skola som vill knyta ihop samhälle och skola, bland annat genom den ledarutvecklingsgrupp som han intitierade i lilla Rottne.

– För mig personligen ger det ny kunskap och ett bredare perspektiv. Lika barn leker samma lekar medan olika barn leker nya lekar. Och vi vill ju leka nya lekar och hitta nya vägar i såväl skola, samhälle som näringsliv.

Se filmen med Tomas och läs mer om Centrum för ledarskap i Småland.