Baljväxter

Vad händer med miljön och hälsan om vi halverar köttkonsumtionen och äter mer baljväxter?

En ny studie som utvärderar ett teoretiskt scenario för Sverige där köttkonsumtionen minskar med 50 procent och ersätts med en daglig portion (55 g) av tillagade baljväxter odlade i Sverige har nyligen publicerats i tidskriften Renewable Agriculture and Food Systems. Skulle scenariot bli verklighet finns stora miljö- och hälsovinster att hämta enligt studien.

I forskningsprojektet New Legume Food har forskare från Linnéuniversitetet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Jönköping International Business School i sin studie utgått ifrån antagandet att köttkonsumtionen i första hand halveras genom minskad import, vilket innebär att mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige behålls på dagens nivåer medan svensk gris- och kycklingproduktionen för den svenska marknaden minskar med knappt 30 procent.

För konsumenterna skulle intaget av energi, protein, fett, vitamin B12, zink och järn ligga kvar inom näringsrekommendationerna även i kosten med mindre kött och mer baljväxter. Baljväxterna höjer intaget av fibrer och folat, två näringsämnen för vilka intaget i dag ligger under rekommenderade nivåer.

Förändringen skulle dessutom leda till betydande miljövinster: 20 procent lägre utsläpp av växthusgaser från livsmedelskonsumtionen och 23 procent lägre markanvändning (i huvudsak utanför Sverige, som effekt av minskad köttimport).

Med anledning av denna studie, publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter lördagen den 13 oktober, där fem forskare i projektet New Legume Food föreslår att det inrättas mål för att styra mot en halverad svensk köttkonsumtionen och en ökad svensk produktion och konsumtion av baljväxter. Uppmaningen riktar sig särskilt till politiker och beslutsfattare inom livsmedelsindustri, handel och offentlig sektor.

– Det är roligt att se att miljövinsterna även leder till hälsofördelar genom en förbättrad kost med avseende på flera kritiska näringsämnen när man tittar på hela populationen, säger Cornelia Witthöft, professor i livsmedelsvetenskap och en av de fem forskarna bakom studien som också skrivit under debattartikeln i DN. Men ändå behöver vissa grupper i befolkningen, till exempel kvinnor i barnafödande ålder och gravida, vara observanta. Varken den kost som genomsnittssvensken äter idag eller den med minskad köttkonsumtion, uppnår de nivåer av näringsämnena järn, selen och folat som Livsmedelsverket rekommenderar för just unga kvinnor och gravida. För dessa är det viktigt att följa livsmedelsverkets specifika kostråd, vilka innebär bland annat att gravida ska äta kött, kyckling, ägg och baljväxter varje dag.

Länkar:

Kontakt: