Kvinna talar till publik

Välbesökt när mötesplats för universitetet och samhället invigdes

Den 3 december invigdes Mötesplats Pukeberg. Här kommer kunskaper och erfarenheter från akademin och samhället att mötas och korsas. Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp, Glasriket AB och fastighetsägaren OG Ohlsson AB är de aktörer som tillsammans står bakom initiativet.

– Vår gemensamma ambition är att skapa en mötesplats för alla som är intresserade av till exempel samverkan, innovation och kunskapsförmedling. Det ska vara naturligt för akademin och regionala aktörer att mötas här, sa Ann-Christin Bayard, projektledare för Linnaeus Innovation Design Lab.

Representanter från Nybro kommun, Nybro Företagargrupp, OG Ohlsson AB och Linnéuniversitetet invigningstalade för de drygt 70 besökarna som kommit till Pukeberg.

–  Allt bygger på samverkan med stora bokstäver. Ju fler vi är, ju mer resultat blir det, sa Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande i Nybro kommun.

– Jag ser framemot hur denna mötesplats ska vidga våra vyer och dra tåget framåt. Ensam är inte stark. Det är nu arbetet börjar och vi måste göra det tillsammans, sa Charlotta Ahlqvist, ordförande i Nybro Företagsgrupp.

– Vi är tacksamma för att Mötesplats Pukeberg har skapats för den kommer att bidra till det vi vill ha: rörelse och möten mellan människorna i våra fastigheter, sa Jenny Ahnegård från fastighetsägaren OG Ohlsson AB.

– Det är tillsammans vi blir starkare. Jag är jätteglad att vi har den här möjligheten, och att vi är här så att ni kan möta oss. Det går att googla oss, men det är alltid lättare att knacka på dörren hos oss, sa Ann-Charlotte Larsson, vicerektor vid Linnéuniversitetet.

Kamera och människor
Invigningen avslutades med att aktörerna flätade samman fem band.
Personer flätar ihop band
Flätan kommer att finnas på mötesplatsen som en symbol för att arbetet sker tillsammans – och att samarbete krävs för att lösa utmaningarna.