diplom

Välkommen till Linnéuniversitetets avslutningshögtider våren 2018

Det är nu den tiden på året då många av våra studenter avslutar sina utbildningar. Här har vi samlat vårens avslutningshögtider och -ceremonier vid Linnéuniversitetet.

30 maj

Kandidatceremoni för Ekonomihögskolan i Växjö kl. 10.00-12 i Växjö konserthus, Växjö

Magister- och masterstudenter i Kalmar kl. 13.30 på Kalmar Teater, Kalmar

31 maj

Kandidatceremoni inom de naturvetenskapliga programmen kl. 9.00-16 i Gröna salen, Kalmar slott

Kandidatceremoni för Ekonomihögskolan i Kalmar kl. 10.00-15 i Kalmarsalen, Kalmar

Psykologprogrammet i Växjö kl. 12.30 i hus M, Växjö

Magister- och masterstudenter vid Ekonomihögskolan och fakulteteten för hälso- och livsvetenskaper i Växjö kl. 13.30 i Växjö Konserthus, Växjö

Magister- och masterstudenter vid fakulteteten för konst- och humaniora, fakulteten för samhällsvetenskaper samt fakulteten för teknik i Växjö kl. 13.30 i Växjö Teater, Växjö

Pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård kl. 14:00 i Växjö domkyrka, Växjö

Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier kl. 16.00-18 i M-husets galleria, hus M, Växjö

Freds- och utvecklingsprogrammet kl. 16.00-18 i hus M, Växjö

Sociologiprogrammet kl. 16.00-18.00 i hus M, Växjö

1 juni

Kandidat och högskoleingenjör kl. 10.00 i foajén, hus M, Växjö

Lärarutbildningen i Kalmar kl. 10.00 i Kalmarsalen, Kalmar

Lärarutbildningen i Växjö kl. 10.00 i Växjö Konserthus, Växjö

Coaching och Sport Management kl. 10.30 - 12.00 i sal J1036, hus J, Växjö

Sjuk­sköterske­programmet i Växjö kl. 10.30 i Växjö Domkyrka, Växjö

Idrottsvetarprogrammet kl. 11.00-13.00 i Domkyrkan, Kalmar

Socionomprogrammet kl. 11.00-13.00 i IKEA-salen, Växjö

Sjuksköterskor i Kalmar kl. 13.00 i Domkyrkan, Kalmar

Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys kl. 13.00-14 i sal Ny203, Kalmar Nyckel, Kalmar

Design-, kultur-, och musikutbildningar kl. 13:30-15:30 i sal Leonardo, hus F, Växjö

Datavetenskap och informatik i Kalmar kl. 14.00 i Gröna salen, Kalmar slott, Kalmar

2 juni

Personal och Arbetsliv kl. 11.00-15 i foajén i hus M, Växjö

8 juni

Sjöfartshögskolan kl. 13.00 i Kalmarsalen, Kalmar

15 juni

Polisutbildningen kl. 13.00 i hus M, Växjö

Mer information

Här finns en översikt över avslutningshögtider för kandidatutbildningar: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/evenemang/avslutningshogtidforkandidat/