dator

Ny forskning: Var femte äldre stängs ute i det digitala samhället

Regeringen satsar på digitalisering för att möta utmaningarna med en åldrande befolkning. Samtidigt visar ny forskning att var femte äldre stängs ute i det digitala samhället. Den 2 februari bjuder eHälsoinstitutet och DISA eHealth in till ett forskningsseminarium med forskare Dino Viscovi, som ska presentera och diskutera sin forskning inom området.

– Förhoppningarna bland beslutsfattarna är stora på att digitalisering ska vara en av huvudnycklarna till att lösa de utmaningar som en åldrande befolkning innebär, Säger Dino Viscovi

Den 2 februari presenterar Dino sin forskning från projektet "Ung teknik, äldres vardag: domesticeringsforskning för digital policy" som visar att var femte äldre stängs ute i det digital samhället.

– Det är inte bara en generationsfråga. Det beror bland annat på faktorer som äldres ekonomi och att kunskap och teknik måste uppdateras regelbundet, vilket vi tenderar att få allt svårare att klara av, säger Dino Viscovi.

Presentationen är en del av serien forskningsseminarier eHälsa som eHälsoinstitutet och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet bjuder in till under våren med syfte att presentera och diskutera ny forskning inom ehälsa.

Datum och tid: 2 februari 10.00-11.30 (Fika serveras från kl 9.30)
Plats: eHälsoinstitutet, Varvsholmen, Bredbandet 1, i Kalmar

Vill du komma? Anmäl dig till ehalsoinstitutet@lnu.se  (senast 31/1)

Läs mer i DN Debatt: Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället