studentliv

Varannan vatten för Linnéuniversitetets nya studenter

Den här veckan startar introduktionen för de nya programstudenterna vid Linnéuniversitetet. I Växjö är det cirka 2800 nya programstudenter som ska välkomnas och i Kalmar är det cirka 1900. Under veckan kommer Linnéuniversitetets ANDT-grupp finnas på plats och dela ut vattenflaskor.

– Vi vill ge de nya studenterna ett varmt mottagande och samtidigt förse dem med vatten, som en del i det alkoholförebyggande arbetet, säger Martina Boson, folkhälsoutvecklare vid Studenthälsan.

Linnéuniversitetet har en upparbetad samverkan med olika aktörer kring det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för studenter. Aktörerna är Linnéstudenterna, studentpubarna, Polisen, Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg, Växjö och Kalmar kommuner, Olympen träningscenter, Region Kronoberg samt Studenthälsan. I stort sett samtliga finns på plats för att dela ut vatten i samarbete med Kalmar Vatten och VA-avdelningen på Växjö kommun.

I Kalmar finns vi med på Vattenkalaset, ett samarbete mellan Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet i syfte att visa upp vad Kalmars föreningsliv och näringsliv har att erbjuda. Vattenkalaset äger rum onsdagen den 29 augusti kl. 10-15. Fartfyllda utomhusaktiviteter sker i Carlsbergsparken där studentföreningarna tävlar om vandringspriset som förra året kammades hem av Kalmar ESS. Inomhus i Kalmar Sporthall gäller det för studentföreningarna att ta reda på så mycket som möjligt om de olika utställarna för att samla poäng i tävlingen.

I Växjö hittar man oss utanför Café Tufvan samt på elcyklar runt campusängarna där studentföreningarna har mängder med introduktionsaktiviteter för de nya studenterna. Vi är på plats måndagen den 27 augusti kl. 13-16 och tisdagen den 28 augusti kl. 15-18.

Konceptet Varannan vatten har sitt ursprung på Region Gotland och har sedan spridits vidare runt om i landet.

Kontakt

Martina Boson, folkhälsoutvecklare på Studenthälsan vid Linnéuniversitetet, mejl martina.boson@lnu.se, telefon 0725-70 36 32