Eco-Tech 2018

Vatten i fokus vid årets Eco-Tech-konferens

– Vi behöver skapa en bättre hållbar värld för framtiden. Vi har en planet. Vi är ett folk. Vi är i detta tillsammans! Med de orden inledde professor William Hogland den elfte miljökonferensen Eco-Tech 2018 i Kalmar, som i år har deltagare från 27 länder.

Vatten, återvinnig, avfall, föroreningar, energi, cirkulär ekonomi, biobränsle, global uppvärmning, tungmetaller, ja det är några av de många ämnen som behandlas på årets konferens. Den är en mötesplats för forskare från hela världen tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Den ska förhoppningsvis också fungera som en källa för inspiration för unga studenter och forskare.
 
– I trettio år har vi sorterat sopor, vårt fasta avfall. Nu är det dags att börja sortera vattnet, förklarar professor William Hogland. Hur ska vi göra det?
 
Det moderna samhällets användning av dricksvatten är en fråga som engagerar honom.
 
– Vad behöver vi för vattenkvalitet i samhället egentligen? Att använda dricksvatten för att spola toaletter med är idiotiskt, förkunnar William Hogland bestämt. Liksom att använda dricksvatten för att släcka bränder.
 
– Istället ska vi producera vatten av olika kvalitet från reningsverken, så vi kan använda olika vattenkvaliteter för olika användningsområden.
 
Vatten var som sagt ett genomgående tema för konferensen. Till exempel inleddes den med dansen ”Water for Life” framförd av barn från Kalmar Kulturskola.

Bildtex nedre bild: Dansen Water for Life framförs av barn från Kalmar Kulturskola under ledning av Marie Thunborg.

Dansen Water for Life