Studenter på campus

Sök Videum Science Park studentstipendier

Stipendierna riktar sig till dig som skrivit uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå.

Studenter från samtliga institutioner vid Linnéuniversitetet är välkomna att söka där arbetet kan vara såväl självständigt som genomfört i grupp. Uppsatsen ska vara kopplad till ett samarbete mellan universitetet och näringsliv/samhället, dvs. den ska vara gjord i samverkan med, eller kunna vara till nytta för, någon av dessa.

Sista ansökningsdag är den 31 augusti. Ansökningsblankett finns på videum.se