Responsive header image

Vill du bli vår nya kollega? Nya tjänster att söka vid eHälsoinstitutet

Vill du bli vår nya kollega? eHälsoinstitutet planerar nu att förstärka sin organisation med följande tjänster...

Om oss

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom eHälsa. Vi driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta.

Dessutom erbjuder vi fristående kurser och masterprogram inom eHälsa. eHälsoinstitutet har en bred forskningsansats – med fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data. Anställningen är tillsvidare, heltid och placerad i Kalmar.

Tjänster vi har ute nu:

Universitetslektor i hälsoinformatik

Universitetslektor i hälsoinformatik inriktning läkemedel

 

Universitetsadjunkt i hälsoinformatik

 

Projektassistent inom hälsoinformatik vid eHälsoinstitutet

Välkommen med din ansöka!