Responsive header image

Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

Varje år inträffar cirka 70 000 frakturer i Sverige på grund av osteoporos (benskörhet). Frakturerna innebär ett stort lidande för patienten och stora kostnader för samhället. Fredag den 4 maj bjöd doktorand Ola Nordqvist in till ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet om sin påbörjade forskning inom ämnet.

– Målet med min forskning är att skapa bra riktlinjer, som ska kunna användas i sjukvården för att minska antalet onödiga frakturer, säger Ola Nordqvist doktorand och leg. apotekare.

I sin forskning planerar han att studera hur sjukvården handlägger, behandlar och utreder patienter med läkemedel som ökar risken för benskörhet, frakturer och D-vitaminbrist.

– Läkemedel som kan orsaka benskörhet har lyfts fram som ett av de viktigaste områdena att arbeta med för att minska antalet frakturer, säger Ola Nordqvist.

Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

Film: Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet