wew logo

Women Entrepreneurship Week 2018 på Linnéuniversitetet

Som enda universitet i Sverige deltog i veckan Linnéuniversitetet i Women Entrepreneurship Week 2018. Kunskapsplattformen Entrepreneurship and Social Change på Ekonomihögskolan var arrangör för Linnéuniversitetets räkning och arrangerade tre olika event 18–19 oktober.

Veckans aktiviteter startade med att forskarna Viktorija Kalonaityte och Anna Alexandersson på torsdag förmiddag den 18 oktober presenterade sin forskningsartikel Girlhood as visual entrepreneurship practices på ett forskningsseminarium.

Forskningsseminarium

På fredagsmorgonen den 19 oktober höll Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, en föreläsning, The gendering of entrepreneurship context, för studenter från entreprenörskapsmastern, kollegor och allmänhet, med olika exempel från runt om i världen hur entreprenörskapet och uppfattningar om entreprenörskap påverkas av genus i olika sammanhang (länder, branscher, livsmiljöer, etc.).

Föreläsning

Samma dag, fredagen 19 oktober, arrangerades en lunch chat, ett samtal om Kvinnligt entreprenörskap i öppet format mellan Sofi Poulsen, fantasyförfattare och ägare av Sofi Poulsen Förlag, Catharina Värendh Boson, VD för Almi Kronoberg, Isabell Ternemo, affärsutvecklare på Drivhuset på Linnéuniversitetet, Malin Tillmar, professor i entreprenörskap på Linnéuniversitetet samt publik och deltagare. Samtalet modererades av Hans Lundberg, forskare och lärare i entreprenörskap på Linnéuniversitet.

Det blev ett samtal med en bra mix av starka vittnesmål om hela spännvidden av underbara och hemska upplevelser av att verka som kvinnlig entreprenör till inblick i stora branschskillnader, siffermässiga översikter av och debatter om hur det kvinnors entreprenörskap i Sverige ter sig i olika sammanhang samt en rejäl insyn i det stöd och de nätverk som finns att tillgå som kvinnlig entreprenör i Småland, Sverige och världen.

Lunch chat

Women Entrepreneurship Week internationellt

Runt om i världen genomfördes i veckan många event med anledning av Women Entrepreneurship Week. Om du vill bekanta dig med den internationella delen av ”the WEW movement”, se: https://www.montclair.edu/entrepreneur/womens-entrepreneurship-week/.

Arrangör vid Linnéuniversitetet