CIRTOINNO

CIRTOINNO: Workshop i marknadsföring för turismföretag i Litauen

Under hösten och vintern har marknadsföringsexperter vid Linnéuniversitetet utarbetat en endagsworkshop om effektiv och framgångsrik marknadsföring av cirkulära lösningar.

Marknadsföringsmodulen är en av flera som tillsammans utgör en utbildning i cirkulär ekonomi riktad till små och medelstora företag inom turistbranschen. Vi har precis avslutat pilotutbildningar i Litauen och Polen och har inlett miniworkshops i Karlskrona, Sverige.

Linnéuniversitetet har nyligen hållit i en pilotmodul i marknadsföring hos vår partner Klaipeda Chamber of Commerce, Industry and Crafts i Klaipeda, Litauen. Universitetslektor Arash Kordestani presenterade den mest aktuella kunskapen i marknadsföring och hur cirkularitet kan användas som en marknadsfördel.

De metoder som tillämpas är främst "7Ps marketing mix" och en anpassning av PDCA (plan–do–study–act) modellen. Företrädare för små och medelstora företag, främst hotell, hade också möjlighet att samverka i mindre grupper för att tillämpa vad de lärt sig. En del av företagen har nu möjlighet att få tillgång till individuell handledning av experter i hur de kan implementera idéerna och lösningarna de arbetat fram.

Nästa steg i utvecklingen av utbildningen i cirkulär ekonomi är att utvärdera resultaten från pilotutbildningarna och därefter återigen hålla i workshops i höst. I Karlskrona håller vi just nu under ledning av Energikontoret i miniworkshops i cirkulär ekonomi.

Om du är intresserad av att delta i andra omgången av utbildningen (hösten 2018) eller i miniworkshops (våren 2018; företag från Blekinge och Kalmar län är välkomna), kontakta projektledaren på Linnéuniversitetet Lina Lindell.