doktoranderna

15 doktorander från hela Europa gästade Gunilla Bradley center

Som en del av forskningsprojektet PERFORM fick studenterna se hur användandet av digital teknik i praktiken kan ge upphov till ekonomiskt värdeskapande inom ramen för så kallad omnikanal-försäljning.

Gunilla Bradley center för digitala affärer, GBC, vid Linnéuniversitetet deltar i ett unikt forskningsprojekt vid namn PERFORM. Projektet fokuserar på framgångar och utmaningar för den så kallade omnikanal-detaljhandeln. Omnikanal syftar här på hur återförsäljare agerar i sina samspel med kunder via flera kanaler, såsom affärer, web-appar, radio och tv. En nyckelfråga här är hur man synkroniserar sådana kanaler för att ge en sammanhängande kundupplevelse.

bild på doktoranderna
Doktoranderna och övriga engagerade i utbildningsveckan.

Forskningsprojektet PERFORM är ett konsortium som består av fem forskningsaktörer i Europa – i Österrike, Tyskland, Irland, Nederländerna och Sverige. Det omfattar totalt 15 unga forskare (doktorander) och 30 seniorforskare.

14–18 januari 2019 stod GBC som värd för en praktikvecka för de femton unga forskarna. De fick se hur användningen av digital teknik i praktiken kan ge upphov till ekonomiskt värdeskapande för den detaljhandel som arbetar med omnikanaler. Bland annat diskuterades utmaningarna när det gäller hur man hanterar returer av varor utifrån nya, vetenskapliga data som visar hur viss hantering kan bidra till högre lönsamhet.

Nästa utbildningsvecka inom PERFORM hålls i juni i år vid Johannes Kepler-universitetet i Österrike. Forskningsprogrammet kommer att pågå 2018-2021.