Uppslagen bok

16,8 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse till forskare vid FHL

Familjen Kamprads stiftelse har delat ut 122 miljoner till forskning på temat ”enklare lösningar på komplexa problem i sjukvården”. Nästan 25 miljoner kronor har gått till forskare vid Linnéuniversitetet, varav 16,8 miljoner kronor tilldelats forskare vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap: Mirjam Ekstedt, professor i vårdvetenskap, Viktor Kaldo, professor i psykologi och Cecilia Fagerström, professor i vårdvetenskap.

Bättre vård till alla – ett landstings­övergripande program för integrerad vård till äldre och deras anhöriga

Mirjam Ekstedt, professor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 6 800 000 kronor

– Det känns verkligen såå roligt, att vi får möjlighet att studera hur personcentrerade arbetsprocesser kan sättas i verket så att det gör skillnad för de mest sköra äldre och deras anhöriga, i nära samarbete med kommuner o regionen i Kalmar, säger Mirjam Ekstedt. Vi kommer att studera modeller för ”sömlösa vårdövergångar” och ”koordinering av vård i hemmet” och hur det kan implementeras i större skala. Vi kommer att kunna rekrytera doktorander i projektet som får möjlighet att utvecklas i en kliniknära miljö med ett multidisciplinärt team av forskare och kliniker, där kunskapen direkt kommer till nytta.

Implementation and evaluation of Primary Care Behavioral Health

Viktor Kaldo, professor vid institutionen för psykologi, 5 000 000 kronor

– Det är mycket roligt att ha fått pengar till det här projektet som handlar om att utvärdera ett nytt sätt att organisera vården av psykisk ohälsa i primärvården, eftersom detta är en kraftigt underbehandlad grupp, säger Viktor Kaldo. Jag hoppas att det i samverkan med regioner och vårdgivare ska gå att knyta en eller två psykologer som ’industridoktorander’ till projektet, det blir en viktig del i att stärka Linnéuniversitetets forskning om psykologiska interventioner i vården.

Svårläkta sår – samskapande lösning för en personlig egenvårds­planeringsprocess för att förebygga återfall

Cecilia Fagerström, professor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 5 000 000 kronor

– Det känns fantastiskt att vi nu genom Kamprad stiftelsen, får möjlighet att arbeta med utbildning, personcentrerade och strukturerade arbetssätt under sårbehandling för att ta fram ny kunskap om egenvårdens betydelse bland personal och patienter med sikte på att förbättra följsamhet och minska återfall av sår, säger Cecilia Fagerström. Flera av forskarna har arbetat länge tillsammans med verksamheten och nu kommer vi också att kunna rekrytera nya doktorander till projektet och nya kompetenser för att koppla ihop tjänsteutveckling och verksamhetsnära klinisk forskning.  

Läs mer om Linnéuniversitetets beviljade forskningsmedel från Familjen Kamprads stiftelse

Länk till Familjen Kamprads stiftelse