vår

24,8 miljoner från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har delat ut 122 miljoner till forskning på temat ”enklare lösningar på komplexa problem i sjukvården”. Nästan 25 miljoner kronor har gått till forskare vid Linnéuniversitetet.

Bättre vård till alla – ett landstings­övergripande program för integrerad vård till äldre och deras anhöriga

Mirjam Ekstedt, professor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 6 800 000 kronor

Implementation and evaluation of Primary Care Behavioral Health

Viktor Kaldo, professor vid institutionen för psykologi, 5 000 000 kronor

Integrerad vård för ungdomar med missbruksproblem

Mats Anderberg, lector vid institutionen för pedagogik och lärande, 3 000 000 kronor

Svårläkta sår – samskapande lösning för en personlig egenvårds­planeringsprocess för att förebygga återfall

Cecilia Fagerström, professor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, 5 000 000 kronor

Tillitskapande organisering: gränsöverskridande koordinering för barns bästa

Torbjörn Forkby, professor vid institutionen för socialt arbete, 5 000 000 kronor

Kontakt

Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, mejl annika.sand@lnu.se