Lövskog

2,8 miljoner till samverkansprojekt som ska utveckla innovativ teknik för lövträkonstruktioner

I Europa finns ett stort och ökande lövträdsbestånd som dessvärre är en underutnyttjad resurs inom byggsektorn. Nu ska forskare vid Institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet tillsammans med företag och universitet i Tyskland, Österrike och Frankrike utveckla ekonomisk, tillförlitlig och innovativ teknik för att bättre kunna utnyttja resurserna.

Lövträslag har stor potential att användas i bärande konstruktioner men används idag istället ofta till möbler eller bränsle. Om vi istället även kan använda lövträslag i bostadshus och andra byggnader finns både ekonomiska och miljöpåverkansmässiga vinster att hämta. Dessvärre saknas effektiva mekaniska förbandlösningar för att sammanfoga lövträelement vilket innebär ett hinder för en effektiv och ekonomisk användning av lövträ i bärande träkonstruktioner.

– För att kunna öka antalet träbyggnader och övergå till ett mer hållbart byggt samhälle behövs effektiva, hållbara och framförallt säkra designmetoder. Idag används lövträ nästan bara i timmerbyggnationer, men lövträ har även goda mekaniska egenskaper. De ökade volymerna av lövträd i våra skogar ger oss möjligheten att utveckla avancerade produkter för hållbara byggnader, givet att pålitliga designmetoder finns tillgängliga, säger projektledare Thomas K Bader.

Den svenska delen av projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och pågår mellan 2019 och 2022.

Läs mer om projektet här

Kontakt

Thomas K Bader, docent i byggteknik, 072-522 59 78, thomas.bader@lnu.se

Simon Karlsson, forskningskommunikatör, 0470-76 74 87, simon.karlsson@lnu.se