Hus vita, universitetskajen, Kalmar

3,1 miljoner till internationell postdok

Vetenskapsrådet har beviljat 3,1 miljoner till Yansong Ren, internationell postdok i organisk kemi, för projektet ”Molekylär maskin för informationsläsning och katalys”.

Yansong Ren är för tillfället anställd vid University of Manchester, UK. Anställningen vid Linnéuniversitetet kommer att på påbörjas efter årsskiftet.

I projeket ska programmerbara molekylära maskiner designas, konstrueras och undersökas som verktyg för att processivt och autonomt koppla samman aminosyre-monomerer till peptider.  

Projektet bedrivs i samarbete med forskargrupper vid University of Manchester och Linnéuniversitetet. Forskningsledare är professor David Leigh FRS vid University of Manchester och professor Ian A Nicholls vid Linnéuniversitets spetsforskningsgrupp inom området biomaterialkemi, samt Kunskapsmiljö Linné: Avancerade material. Yansong Ren disputerade vid KTH 2018 och har sedan dess varit på post-doctorala studier i professor Leighs grupp.

Mer fakta om forskningsprojektet

Det har under en lång tid debatterats om det över huvud taget är möjligt att manipulera individuella atomer på molekylär nivå med Ångström-precision. Dock är det en fantasieggande tanke att använda en programmerbar molekylär maskin för att guida och styra kemiska reaktioner genom att positionera molekylär på atomär nivå. Biologiska molekylära maskiner utför redan den sortens operationer rutinmässigt. Ribosomen, en molekylär maskin som finns i alla levande celler, kan till exempel koppla samman aminosyror till en peptidkedja med en precis ordningsföljd definierad av mRNA-strängen som den rör sig längs med. Utvecklingen av syntetiska ribosom-inspirerade molekylära maskiner som kan överföra kemi.

Länk till Vetenskapsrådets lista med beviljade bidrag:

https://www.vr.se/5.56d49a6016b104df37fe58.html