fönster

400 historiker träffas på Linnéuniversitetet under tre dagar

2019 är det Linnéuniversitets tur att tillsammans med huvudarrangören Svenska historiska föreningen stå värd för det Svenska historikermötet. Under tre dagar, med start idag den 8 maj, gästas campus i Växjö av närmare 400 historiker från såväl Sverige som från exempelvis Finland, Norge, Australien och USA.

Temat för 2019 års möte är Rättigheter, med vilket arrangörerna vill rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, det handlar både om individuella rättigheter och mer kollektiva sådana.

De flesta delarna av konferensen är naturligtvis tillgängliga endast för de som anmält sig i förväg, men det finns också ett antal öppna sessioner (och föredrag) som är möjliga att besöka även för den ”vanlige” historieintresserade lyssnaren.

Svenska historikermötet är ett återkommande evenemang; förra gången var det Mittuniversitetet och Sundsvall som agerade värd. Var det blir nästa gång kommer att avslöjas under de närmaste dagarna – känt är än så länge bara att nästa möte inträffar år 2022.