Jonkanaler

50 000 kronor till ny forskning om miniproteiner

Det finns en möjlighet att ny forskning om miniproteiner på sikt kan hjälpa patienter som lider av epilepsi och rytmrubbningar i hjärtat, genom att påverka transport av joner över cellmembranet genom att interagera med jonkanaler.

Sinisa Bjelic, lektor på institutionen för kemi och biomedicin på Linnéuniversitetet, har beviljats 50 000 kronor av Magnus Bergvalls stiftelse till sitt forskningsprojekt ”Karakterisering av proteintoxin-interaktioner med bakteriella jonkanaler”.

– Vi är ytterst tacksamma för finansiering från Magnus Bergvalls Stiftelse som kommer att bidra till möjliggörandet av projektet, säger Sinisa Bjelic.

I projektet vill man undersöka och förstå hur ett miniprotein binder till sitt målprotein, en jonkanal inblandad i signalöverföring i nervceller. Små, naturligt förekommande miniproteiner förekommer generellt i giftet från olika djurarter, som används för att fånga ett byte, vilket paralyseras med själva miniproteintoxinet.

– Vi kallar toxinerna för miniprotein i lekmannatermer för att till skillnad från övriga proteiner, så består dessa av upp till 50 aminosyror, medan proteiner är oftast 5–10 gånger större, säger Sinisa Bjelic. Vi vill nu bygga en tredimensionell modell som beskriver hur dessa miniproteiner binder till jonkanaler utifrån deras struktur. Detaljerade experimentella studier kombineras med datorsimuleringar för att få en ingående förståelse om interaktionsmekanismen.

Planen är att på detta sätt bidra med ny kunskap för ökade möjligheter att använda olika proteintoxiner som en helt ny klass hållbara, biobaserade, och bionedbrytbara läkemedel. Eftersom proteiner kan produceras enkelt i bakterier är de biobaserade och bryts även enkelt ner i naturen. Läkemedel är oftast raffinerade kemikalier. På sikt kommer detta vara intressant då för både läkemedelsindustri och för människor som lider av epilepsi och rytmrubbningar i hjärtat.

– När vi har lärt oss mer om hur dessa toxiner interagerar i vårt system, kanske vi kan utveckla nya proteiner som binder till sjukdomsrelaterade jonkanaler. Men vi är inte där än utan detta handlar om grundforskning så vi kan lägga grund för framtida arbete, säger Sinisa Bjelic.