Cecila Karlsson och Malin Hofflander diskuterar tillsammans.

60-tal forskare, yrkesverksamma och studenter deltog vid Mötesplats eHälsa

Torsdag den 5 september samlades ett 60-tal forskare, yrkesverksamma och studenter vid Mötesplats eHälsa vid Linnéuniversitetet i Kalmar för att mingla och lyssna på intressanta föreläsningar inom eHälsa.

- Kostnaderna ökar och vi har väldigt långa implementeringsprocesser inom hälsa- och sjukvård, ibland upp till 17 år, säger Cecilia Karlsson, tidigare student vid Masterprogrammet eHälsa, Linnéuniversitetet och numera digitaliseringsstrateg och processledare för DigitalWell Arena, Region Värmland.

Hon tittar ut över de 60-tal åhörare vid Mötesplats eHälsa som bland annat består av representanter från E-hälsomyndigheten, regioner, kommuner, företagare, forskare och studenter inom eHälsa och tillägger att patienterna är nyckeln för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.

– Vi ser patienten som en resurs. Till exempel ska vård- och omsorgspersonal inte behöva göra det som patienten och individen kan och vill göra själva, säger Cecilia Karlsson.

Under dagen fick åhörarna också lyssna till Maria Hassel, senior rådgivare och internationell samordnare vid eHälsomyndighetens samordningsavdelning, som berättade om utmaningar, möjligheter och framtida kompetensbehov inom eHälsa. De fick också veta mer om Kronobergs arbete med att använda digitalisering för att frigöra mer tid till medarbetarna.

- Patienterna är en viktig resurs men vi måste i första hand prioritera och skapa tidsvinster för medarbetarna för att kunna skapa bättre tillgänglighet för medborgarna, säger Peter Bergehamn, it- och digitaliseringschef i Kronoberg.

Dagen bjöd också på tårta och mingel då deltagarna kunde mötas och diskutera olika frågor kring eHälsa.

- Det har varit en intressant och givande dag då vårt mål är att skapa en mötesplats där forskare, yrkesverksamma och studenter inom eHälsa kan träffas, säger Pauline Johansson, prefekt och programansvarig för Masterprogrammet eHälsa vid Linnéuniversitetet.