Just nu i Kalmar: 8th REA Symposium: Embracing Resilience: Scaling up and Speeding up

Internationellt symposium om resiliens vid Linnéuniversitetet i Kalmar 24-27 juni

Resiliens - vad är det?

Resiliens är ett uttryck som nog många sett - särskilt kanske i samband med förra årets stora skogsbränder - men inte riktigt vet vad det betyder: i mycket kort sammanfattning kan resiliens sägas handla om hur olika samhällssystem fungerar tillsammans och hur de långsiktigt måste kunna anpassa sig till varandra för att livsviktiga funktioner ska fungera på bästa sätt. "System" kan i detta fall vara såväl olika tekniska system, inom t ex sjö- eller luftfart, som olika delar av samhället vilka på ett eller annat sätt förväntas samverka med varandra, t ex inom räddningstjänst eller sjukvård, för att vårt komplexa samhälle skall fungera överhuvudtaget.

120 deltagare från 20 länder

Närmare 120 deltagare från fyra av världens fem kontinenter är alltså nu samlade i Kalmar för att diskutera nya forskningsrön men också för att presentera projekt och problemlösningar för varandra - detta symposium är inte "bara" en tillställning för forskare, utan också en mötesplats för de i näringsliv och samhälle som dagligen arbetar med dessa frågor.

Öppningsdagen igår ägnades mestadels åt unga forskares projekt - Young Talents Program - men från och med idag tisdag finns flera parallella sessioner och föreläsningar inom en rad olika områden. Bland de som föreläser fram till och med torsdag vid lunchtid, ser vi bl a David Woods från USA som talar om anpassningsbarhet hos olika system, Milena Studic (Belgien) som fokuserar på säkerhet inom flygsektorn och Helen Alm (Sverige) som kommer att tala om den svenska kärnkraftshanteringen.

Läs mer om 8th REA Symposium via denna länk , eller lyssna på en intervju med Amanda Hellström vid Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap, som är en av organisatörerna bakom detta symposium via denna länk (till Radio P4 Kalmar).