RUVeS-häfte

RUVeS - Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad

Målet för RUVeS-projektet är att analysera och utveckla en modell som pekar på avgörande steg för en fungerande ehälsomarknad, en marknad som tillgodoser en mångfald av aktörer och kvalitetssäkrade produkter och där ehälsoföretag oavsett storlek ges möjlighet att konkurrera på lika villkor.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att dagens ehälsomarknad i flera avseenden inte förser offentlig vård och omsorg med de tjänster som önskas för att kunna säkerställa en god vård och omsorg, både nu och i framtiden. Dessutom har små och medelstora ehälsoföretag inte lika förutsättningar som större
ehälsoföretag har, att ha dialog och att leverera tjänster till den offentliga vården och omsorgen.

Modellen pekar på fyra områden

RUVeS-modellen är ett strukturerat resultat av projektet som utvecklats för att stödja och ge kunskap, både på strategisk och operativ nivå, om vad som behöver göras för att skapa en fungerande ehälsomarknad. Modellen består av fyra komponenter och ett behovsuppfyllelseflöde där komponenterna är Behovsförståelse, Anskaffningsprocess, Teknisk öppenhet och Samverkansforum. Inom dessa komponenter har vi funnit egenskaper, funktioner och förmågor som behöver säkerställas för en fungerande ehälsomarknad. Behovsuppfyllelseflödet visualiserar och pekar på aktörer, aktiviteter och faser som berörs i den gemensamma utvecklingsprocessen från första idé till utvärdering av realiserad nytta.

Projektets identifierade krav för en fungerande ehälsomarknad är att den är behovsdriven, att det finns en öppen standardiserad IT-arkitektur, att den öppnar upp för mångfald och ger möjlighet att testa idéer och produkter samt att den på ett systematiskt sätt påvisar nyttan av digitala tjänster.

Vägen framåt

Oavsett vilken aktör vi är – politiker, företag, personal och ledning inom vård och omsorg, forskare, patient, brukare eller anhörig – så kan vi alla påverka och göra vägval som bidrar till att skapa en fungerande ehälsomarknad som bättre kan grunda för en framtida god vård och omsorg. Modellen pekar och ger stöd i vad som kan göras.

En beskrivning av modellen i rapportform blir klar under hösten 2019. Se en sammanfattning av modellbeskrivningen här.

Fortsatt fokus i regionen!

Nu i augusti 2019 startar projektet eHealth Arena med Kalmar Science Park som projektkoordinator. Projektet är finansierat av ERUF 2019-2022, Tillväxtverket, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Arbetet kommer att ta kunskap från RUVeS-projektet och ha ett fortsatt fokus att öka utvecklingstakten och användningen av ehälsotjänster samt att sträva efter att skapa en samverkanskapacitet i den regionala ehälsomarknaden med dess aktörer.

RUVeS-projektet är finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Tillväxtverket, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. Projektägare är eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet.